எதிர்வரும் நாட்களில் பொதுமக்களின் நடவடிக்கைகளே போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதை தீர்மானிக்கும்.

0
எதிர்வரும் நாட்களில் பொதுமக்களின் நடவடிக்கைகளே போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதை தீர்மானிக்கும் என பொலிஸ்பேச்சாளர் அஜித் ரோகண தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளை பொதுமக்கள் பின்பற்றினால், பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொண்டால் 8 ம் திகதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளிற்கு மத்தியில் கொரோனா கொத்தணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டால் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் நீடிக்கப்படலாம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அடுத்த சில நாட்களிற்கு மருந்தகங்களை மாத்திரம் திறக்கலாம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். கடைகளை திறக்க அனுமதிக்கமாட்டார்கள் பொதுப்போக்குவரத்தும் இடம்பெறாது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.