3 நகரசபை தலைவர்கள்; மேலும் பல நகர சபை, பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் பதவி இழந்தனர்

0
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்புரிமையை பெற்றதன் காரணமாக வெலிகம, தங்காலை, நாவலப்பிட்டி நகரசபைகளின் தலைவர்கள் தங்களது பதவியை மாத்திரமல்லாது, நகர சபை உறுப்புரிமையையும் இழந்துள்ளனர்.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளதன் காரணமாக, அவரது நகரசபை ஆசனத்தை அவர்களே விட்டு விலகுவதாக, உரிய தெரிவத்தாட்சி அதிகாரிகளால் அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பில் ஐ.தே.க. தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, உரிய மாவட்ட தேர்தல்கள் அலுவலகம் மூலம், அந்தந்த தெரிவத்தாட்சி அலுவலக அதிகாரியினால் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அதற்கமைய, வெலிகம நகர சபைத் தலைவர் ரெஹான் ஜயவிக்ரம, நாவலபிட்டி நகர சபைத் தலைவர் சசங்க சம்பத் சஞ்சீவ, தங்காலை நகர சபைத் தலைவர் ரவிந்து தில்ஷன் வேதஆரச்சி ஆகியோர் தங்கள் நகர சபை பதவிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேவேளை ஐ.தே.க. உறுப்புரிமை இழந்த, கொழும்பு, கடுவலை, ஜா-எல மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் மூவர் தங்களது ஆசனத்தை இழந்துள்ளனர்.
அத்துடன், ஐ.தே.க. உறுப்புரிமை இழந்த, பாணந்துறை, வலிகாமம் வடக்கு, வவுனியா தெற்கு, நுவரகம்பலாத்த, பண்டாரகம, மில்லனிய, நவகத்தேகம, பிங்கிரிய, குருணாகல், ரிதீகம, வத்தளை, திவுலபிட்டிய, களனி, பெலியத்த, நியகாம, போபெ – போத்தல, கலிகமுவ, ரம்புக்கன, மாவனல்லை, கொத்மலை, நுவரெலியா, வலப்பனை, கருவலகஸ்வெவ, கெபித்திகொல்லாவை, எஹலியகொட, கலவானை, கொலன்ன, மஹவ, ஆனமடுவ, ஊவ மடுல்ல, பரணகம, கற்பிட்டி, சிலாபம், தலாவை, திறப்பனை, பலாகல, அம்பலாங்கொடை, அம்பகமுவ, பிபிலை, வரக்காபொல பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் தங்களது ஆசனத்தை இழந்துள்ளனர்.
-Copy-

Leave A Reply

Your email address will not be published.