பாடசாலைகளை விரைவில் ஆரம்பிப்பதற்கு மாணவர்களுக்குத் தடுப்பூசி செலுத்தும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்!

0
பாடசாலைகளை விரைவில் ஆரம்பிப்பதற்கு மாணவர்களுக்குத் தடுப்பூசி செலுத்தும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்!
12 தொடக்கம் 18 வயதுக்கு இடைப்பட்ட சிறுவர்களுக்கு விரைவில் கொவிட் தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பில் அவதானம் செலுத்தியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்தார்.
“சூம்” தொழிநுட்பம் மூலம் சுகாதார அமைச்சில் இன்று (09) இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டு அமைச்சர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
பாடசாலைகளை விரைவில் ஆரம்பிப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சிறுவர்களுக்கான தடுப்பூசி வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தரம் 7 தொடக்கம் தரம் 12 வரையான மாணவர்களுக்குத் தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். இதன் கீழ் 20 இலட்சம் மாணவர்களுக்குத் தடுப்பூசியை செலுத்த முடியும் என சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார்.
-Copy-

Leave A Reply

Your email address will not be published.